old photos in brown wooden chest

Nalatenschap

Het overlijden van een familielid of naaste is geen prettige aangelegenheid. Er komt enorm veel kijken bij de afwikkeling van zo’n dossier, zeker wanneer er ook vastgoed betrokken is in de nalatenschap.

Regelmatig wordt het vastgoed gekocht door of geschonken aan één van de familieleden. Om discussies met andere betrokkenen te vermijden, is het aangewezen om een onafhankelijke schatter aan te stellen om het vastgoed te schatten.

red and white house surround green grass field

Aangifte van nalatenschap

Ook bij de aangifte van de nalatenschap is het belangrijk dat er een waarde wordt vastgesteld voor het onroerend goed. Dit kan op verschillende manieren: 

  • U stelt zelf een waarde vast, laat dit door de notaris of een vastgoedmakelaar doen. Hier riskeert u teveel of te weinig erfrechten te betalen. In het geval dat u de woning uiteindelijk lager verkoopt dan de waarde die u aangaf, betaalde u te veel erfrechten en kan u dit geld niet meer recupereren. In het omgekeerde geval, dat u de woning binnen de twee jaar na de aangifte verkoopt voor een bedrag dat hoger ligt dan datgene u had aangegeven in de nalatenschap, kan de fiscus de additionele erfrechten, verhoogd met een boete, bij u opeisen. Ook wanneer u de woning niet binnen de twee jaar verkoopt, maar de fiscus is van mening dat de waarde in de aangifte nalatenschap te laag lag, kan de fiscus een herberekening doorvoeren en riskeert u een boete tot 20% van het totaalbedrag aan belastingen die u te weinig betaalde. 
  • U vraagt een ‘ABS’ aan, oftewel een ‘Aanvraag Bindende Schatting’. Dit is een schattingsmechanisme waarbij medewerkers van de VLABEL de woning gaan schatten, al dan niet gepaard met een huisbezoek. Het resultaat van deze schatting is bindend voor de VLABEL. Deze aanvraag is gratis. 
  • U doet beroep op een onafhankelijke schatter met kennis van de (lokale) markt. Erkendschatters.be is VLABEL gecertificeerd, waardoor onze schattingen bindend zijn voor de Vlaamse overheid, wanneer u ze meteen meestuurt met de aangifte van de nalatenschap. In het geval dat u het huis uitzonderlijk toch voor een hogere prijs kan verkopen, riskeert u geen boete voor tekortschatting. Een correcte schatting, door een VLABEL gecertificeerd schatter, is dus een essentieel onderdeel van uw aangifte nalatenschap.

Tevens kunnen wij ook advies verlenen en hulp bieden rond het leegmaken van de woning, het klaarmaken van de woning voor verkoop en het afhandelen van het vastgoedluik van de nalatenschap.

Onze verslagen

Onze schattingsverslagen zijn uitgebreid en duidelijk. Dankzij hun overzichtelijk karakter, weet u in een mum van tijd de belangrijkste aspecten van het pand, die mee de waarde bepalen. Onze onafhankelijkheid stelt ons in staat om een verslag af te leveren met een hoog informatief karakter en een marktconforme prijs. Dankzij onze toewijding aan kwaliteit en de kennis die wij reeds hebben geaccumuleerd, worden wij als erkend schatters onderschreven door verschillende instanties, waaronder de Vlaamse Belastingdienst.

Na aanvraag nemen wij binnen 1 werkdag contact op en u ontvangt ons schattingsverslag binnen de 2 werkdagen na het plaats bezoek.

Neem hier contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek of om een aanvraag in te dienen voor een erkende schatting.

red and white brick building with green plants on the side