white and red wooden house miniature on brown table

Schenking

Bij het schenken van vastgoed is een erkende schatting niet verplicht. Er moet echter wel steeds een waarde worden bepaald, die dan door de notaris wordt opgenomen in de schenkingsakte.

Hierna heeft de fiscus 2 jaar de tijd om die waarde te beoordelen en kan er protest worden aangetekend. Hierdoor kan u uiteindelijk toch meer schenkingsrechten betalen dan oorspronkelijk voorzien.

beige puppy lying on brown textile

Erkend schatter VLABEL

Indien de fiscus van mening is dat de erfrechten werden berekend op een te laag bedrag, dan zal u niet alleen bijkomende erfrechten moeten betalen, maar ook een boete en interesten over het te weinig betaalde bedrag.

Daarom is het belangrijk om bij een schenking beroep te doen op een VLABEL erkend schatter. Gezien onze certificering door VLABEL en het feit dat onze schattingen voldoen aan de strenge vormvereisten voor een VLABEL schatting, kan u nadien op twee oren slapen wat betreft de waarde van het vastgoed in de schenkingsaangifte.

woman finding some book to read

Onze verslagen

Onze schattingsverslagen zijn uitgebreid en duidelijk. Dankzij hun overzichtelijk karakter, weet u in een mum van tijd de belangrijkste aspecten van het pand, die mee de waarde bepalen. Onze onafhankelijkheid stelt ons in staat om een verslag af te leveren met een hoog informatief karakter en een marktconforme prijs. Dankzij onze toewijding aan kwaliteit en de kennis die wij reeds hebben geaccumuleerd, worden wij als erkend schatters onderschreven door verschillende instanties, waaronder de Vlaamse Belastingdienst.

Na aanvraag nemen wij binnen 1 werkdag contact op en u ontvangt ons schattingsverslag binnen de 2 werkdagen na het plaats bezoek.

Neem hier contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek of om een aanvraag in te dienen voor een erkende schatting.